GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69153
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleiva
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette med grovt materiale (høyt innhold av grus og stein), men det er også finkornige bresjøsedimenter i partier, spesielt i overflaten. I det nordre massetaket er det på deler av forekomsten anlagt idrettsplass. Fra dette nivået og ned til elva er det minimum 4-5 m sandige masser igjen. Bergartssammensetningen tyder på at massene kvalitetsmessig ikke er helt på topp.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse