GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69155
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Urset
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasser i flere nivåer langs dalsiden. Det er et massetak som viser sand, grus og noe stein, stedvis også finkornig materiale. Det øverste nivået er oppdyrket, mens de lave elveslettene er bebygd med industri. Forekomsten er viktig i dagens forsyning av byggeråstoff i kommunen.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse