GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69157
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vesletela
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt materiale i form av terrassenivåer og eskere som munner ut i hoveddalen. Kornstørrelsen varierer fra grus og stein til sand og finsand (kvabb). Det groveste materiale finnes gjerne i de høyeste partiene. Det er tidligere tatt ut masser fra to mindre massetak i forekomstens lavere elvemodelerte deler. Forekomsten kan inneholde meget viktige ressurser, men nærmere undersøkelser bør foretas for nye masseuttak starter opp.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse