GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69159
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sletteidet
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse som i det alt vesentligste består av sand. Noe grovere materiale i de ytre deler nærmest elva. Det er tidligere tatt ut maser til private formål fra to mindre massetak i forekomsten. I dag tas det sporadisk ut masser fra ett av disse, I tillegg er Fias etablert på forekomsten og tar ut noe masse til eget bruk på anlegget. Før nye massetak starter opp bør forekomstene undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse