GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69161
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryvangen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et eskersystem med flere rygger som strekker seg fra Bannarhøa og ned forbi Eidevangen og Livollen. Mektigheten på ryggen er 2-3 meter høyest oppe mot fjellet og øker til 10-12 meter utover dalen. Masseuttak er aktuelt bare til de lokale setrene og til veiene. Det er tidligere tatt ut ubetydelige mengder fra forekomsten. Forekomsten er verneverdig og vernet som naturreservat.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse