GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69165
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tolga
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere terrassenivåer med varierende kornstørrelse. I deler av forekomsten er det til dels grove masser med sand, grus og stein, mens sand er dominerende i andre områder. Forekomsten må anses nedbygget av eneboliger, institusjon og idrettsanlegg. Uttak av masser anses derfor lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse