GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69167
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tollan
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvmateriale og en lavere elveslette. I deler av forekomsten ligger bresjøsedimenter over de andre avsetningene. Forekomsten er for en stor del oppdyrket og har gårdsbebyggelse. Det ses fjellblotninger under det høyeste terrassenivået. Uttak av masser fra dette området er lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse