GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69169
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Egga
(Sist oppdatert 14.jul.1989)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrasser i flere nivåer med breelvavsatt materiale. Stor variasjon i kornstørrelse og sammensetning. I deler av forekomsten dominerer sand, men det finnes også grovere masser som grus og stein. Nærmere undersøkelser må utføres før man kan si noe eksakt om brukbarheten til tekniske formål. Det er tre mindre massetak i forekomsten. Ingen av disse er i drift i dag.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse