GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69171
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lensmannsgården
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasser i flere nivåer langs dalsiden. Det er ikke åpne snitt eller massetak som viser kornstørrelsen. På vestsiden av riksveg 30 ses bresjøsedimenter i dalsiden. Sand og grus er det mest sannsynlig å finne i de ytterste delene av avsetningen mot Glomma. Forekomsten er oppdyrket og har gårdsbebyggelse samt riksveg 30. Det er lite informasjon om forekomsten som er gitt stiplet omriss og er ikke volumberegnet eller verdivurdert.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse