GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69173
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hørta
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest i lavere nivåer enn forekomsten nordenfor. I dette området er det to små massetak (nærmest drevet sammen) på nedsiden av vegen. Disse er ikke i drift. Massene er varierende fra sand til noe grovere sand, grus og stein. De lavere deler av forekomsten ned mot Glomma er elveterrasser. Massene synes ikke godt egnet til større byggearbeider.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse