GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69175
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Erlivollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse med breelvavsatt materiale. Det er ingen åpne snitt eller massetak som viser kornstørrelsen, men i overflaten er det sand og grus. Massene virker dårlig sortert og ikke spesielt godt rundet. Riksvegen går over avsetningen som for øvrig er skogkledt. Før eventuelle uttak må massene undersøkes nærmere. Kvaliteten kan være for dårlig for teknisk bruk.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse