GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69177
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hummelmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er den sydlige del av Hummelmoen som hovedsakelig ligger i Os kommune. Terrassen er bygd ut som et delta fra Hodalen og ut i Glåmdalen. Terrassen er bygd opp til nivå med Nedre Glåmsjøs nivå. Massene består av sand, grus og stein i de øvre lagene. Mot dypet er massene sannsynligvis mer sandige. Det er ingen massetak i forekomsten. Forekomsten er med i verneplanen for Bjøreggenen.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse