GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69179
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er breelvterrasser bygd ut i hovedalen fra Hodalen. De laveste terrassene korresponderer med nivået i Nedre Glåmsjø, mens de høyeste terrasseflatene som ligger rundt 700 m o.h. kan falle sammen med Øvre Glåmsjøs nivå. Massene består av sand og grus med en del stein spesielt i overflaten. Det er ingen massetak i forekomsten. Forekomsten inngår i verneplanen for Bjøreggene.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse