GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69181
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Jervåsmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av et høyere terrassenivå og lavere flater og hauger som erosjonsrester på østsiden av Bjøra. Denne forekomsten er mye grunnere enn de to forrige og har myrlente områder. Uttak kan skje i ryggformene, men forekomsten har ikke særlig interesse for uttak i stor skala, men kan være aktuell for setervegen i området. Forekomsten er stiplet og ikke volumberegnet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse