GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69183
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjøreggan
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere store eskere og dødisterreng med groper og hauger. Kornstørrelsen er varierende og det samme er mektigheten. De største eskerene er opp til 20 meter høye. Hele dette området er med i verneplan for Bjøreggene. Norsk miljø og resirkulering, tidligere Fias Torpet er etablert i forekomsten. Noe masse er i den sammenheng tatt ut for overdekning. Dersom det skal tas ut masser, må det foretas mer detaljerte undersøkelser.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse