GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69185
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørvollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med lave eskere, hauger og rygger med myrpartier i mellom. Forekomsten er gitt stiplet omriss. Dette innebærer at det innenfor området kan være partier hvor det kan tas ut masser til teknisk bruk.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse