GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69187
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Myrstad
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område avgrenset med stiplet omriss som består av eskere og hauger og rygger i et dødisområde. De aktuelle områdene for uttak er i de høyereliggende haugene og ryggene. Uttak av masser i stor målestokk synes derfor ikke særlig aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse