GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69189
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordersjøhaugen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter neset ut i Nordsjøen. Massene består av grovt materiale med grus og stein i overflaten. I de dypere lagene består massene sannsynligvis av mer sandige masser. Det ligger noen få hytter innen forekomsten. Uttak av masser er derfor lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse