GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69191
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hodalen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av et dødisterreng med eskere, groper, hauger og rygger. Materialsammensetningen varierer fra grus og stein til ensgradert finsand. Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Innen dette er et eskerområde heltrukket og mengdeberegnet. Det er et massetak i til dels grovt materiale i forekomsten. Forekomsten er verneverdig og er tatt med i utkast til verneplan.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse