GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69193
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nykloppmoen
(Sist oppdatert 16.jul.1989)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et dødislandskap med eskere, hauger og rygger. Massene består hovedsakelig av sand, men i de øverste delene av eskerne og haugene finnes også grus og stein. Deler av forekomsten er oppdyrket og det ligger flere gårder innen det stiplede området. den sørøstlige delen av forekomsten ligger innenfor Hodalen landskapsvernområde. To mindre områder i nord er mengdeberegnet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse