GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69195
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åbbårtjønnan
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er området mellom Drengen og Asmaren og består av dødisterreng med groper, hauger og rygger. Massene er hovedsakelig sand, men i de høyere områdene finnes også grus og stein. Området forekomsten ligger innenfor omfattes av Hodale landskapsvernområde.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse