GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69197
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Jovollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på vestsiden av Asmaren og Stikkelen og består av hauger og rygger med myrpartier og dødisgroper i mellom. Massene er godt sortert i partier, andre områder har mer usortert morenepregede masser. Også dette området er vernet. Beliggenheten gjør også at uttak i større målestokk er lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse