GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69199
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Volvollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Innen forekomsten som er registrert med stiplet omriss, består massene av sand og grus med varierende kornstørrelse og sortering. Terrenget består av hauger og rygger og ligger innenfor området som er vernet. Uttak av masser i større skala er lite interessant, men masser for bruk til setervegen osv. kan være aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse