GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69201
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lemingsmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med høyde ca. 20 meter ut mot Storsjøen. Det antas at det finnes noe grus og stein i de øverste lagene, men at sand vil være den dominerende kornstørrelse i dypere lag av avsetningen. Utnyttelse av massene synes ikke å være særlig aktuelt på grunn av beliggenheten. Som hele dalen for øvrig er også denne forekomsten vernet som landskapsvernområde.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse