GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69203
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svarttjønna
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss og omfatter hauger, rygger og eskere i et dødisterreng. Massene består i det alt vesentlige av sand, men inneholder også en del grus og opp til steinstørrelse i de høyere haugene og ryggene. Deler av forekomsten, på nedsiden av vegen, er vernet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse