GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69205
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Røsvika
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et hauget og ryggformet terreng med utflatninger mellom. Sorteringen er varierende, men sand er den dominerende kornstørrelse. I partier og helst i de høyere haugene finnes også grus og stein. Det er et lite, nedlagt massetak like inn til vegen. Dette har ikke vært i bruk på en god stund. Forekomsten ligger innenfor det foreslåtte vernede området i Hodalen.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse