GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69207
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storsjøen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av hauger og rygger med sand og grus. Mektighetene her er betydelig større enn i de tidligere forekomster. På grunn av det kuperte terrenget er det vanskelig å gi en eksakt vurdering av mektighet. I gjennomsnitt er det regnet med 4 meter. Grovt materiale finnes fortrinnsvis i de øverste lagene. Deler av forekomsten er vernet som landskapsvernområde.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse