GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69209
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bormyrbekken
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved sydenden av Storsjøen og består av et område med hauget og kupert terreng med breelvavsatt materiale. Forekomsten er ikke befart og området er derfor gitt stiplet omriss. Forekomsten ligger innenfor området som er vernet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse