GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69211
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Trangdalen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse på nordsiden av Trangdalen. Det er ingen åpne snitt som gir opplysninger om kornstørrelsen, men man kan forvente at det finnes sand og grus med sand som den dominerende kornstørrelse, spesielt i de dypere lag av forekomsten. Forekomsten bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse