GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69213
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Olasvollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stiplet område langs den søndre dalsiden i Trangdalen. Forekomsten er en terrassedannelse hvor massene i det vesentligste består av sand, men det er også en del grus spesielt i de øverste nivåene. Mektigheten er ikke anslått, men sannsynligvis kan en regne med 5-6 meter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse