GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69215
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lilleenget
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt materiale, men sammensetningen er vanskelig å angi uten nærmere undersøkelser. Observasjoner i overflaten tyder imidlertid på at massene er finkornige og hovedsakelig består av sand. På toppen av forekomsten og i den sydlige delen er det eskere som består av sand og grus. Mektigheten er usikker men er anslått til ca. 5 meter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse