GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69217
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Galåa
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse langs dalsiden fra Galåas utløp i Hola til Prestlia. Det er ingen snitt i forekomsten som gir informasjon om kornstørrelse. Dette må undersøkes nærmere. Forekomsten er derfor registrert med stiplet omriss. Hele forekomsten er dekket av skog.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse