GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69219
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåsa
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en esker langs dalen. Massene er sandige, men inneholder også noe grus og stein. Eskeren er opp til 10 meter høy, men den gjennomsnittlige mektigheten er anslått til 4 meter. I nord er et område oppdyrket, for øvrig er forekomsten skogkledd. Forekomsten må undersøkes nærmere før man starter uttak av masser.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse