GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69221
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holøymoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et høyere parti i dalen med 2-3 meter sand, grus og stein. Massene er sannsynligvis avsatt ut Svartdalen. Det er et nedlagt massetak i forekomsten som viser ca. 2 meter til dels grovt materiale. Kornstørrelsen og mektigheten er avtagende i den sydlige delen. Massene synes egnet til vegformål. Små mektigheter gjør at det er begrensede mengder igjen og uttak lite interessant.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse