GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69223
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartdalen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er breelvterrasser ved munningen av Svartdalen. På nordsiden er det to nivåer. Terrassene er ca. 40 meter høye. På nordsiden ses sand og grus i et snitt mot bekken. På sydsiden er det i bunnen av terrassen finkornige masser. Mektigheten på det uttakbare materialet er usikker og bør undersøkes nærmere. Mektigheten er grovt anslått til 10 meter. Forekomsten synes ikke interessant for kommersielle uttak, men nærmere undersøkelser må utføres for å bekrefte dette.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse