GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69225
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holøyen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse på ca. 20 meter høyde langs den østlige dalsiden. Forekomsten inneholder sand og grus, men det kan også være en god del finkornige masser. Dette bør undersøkes nærmere. Den største terrasseflata er oppdyrket. For øvrig er forekomsten skogkledd. Forekomsten er vurdert lite viktig, men oppfølgende undersøkelser må utføres for å dokumentere dette.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse