GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69227
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Jordet
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig ryggform med eksere og dødisgroper på toppen. Det er også mindre terrasseutflatninger. Disse er oppdyrket, for øvrig er forekomsten skogkledd. Massene er varierende i sammensetning. På toppen av forekomsten er det sand med noe grus. I massetaket ses mer grovt materiale. I dypere lag av forekomsten virker massene mer usortert og morenepreget. Selve ryggen er 25-30 meter høy men mektigheten på de uttakbare massene er anslått til ca. 7 meter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse