GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69229
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Øversjøåa
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av sortert materiale med maksimalt 4-5 meter mektighet. Det er et gammelt massetak i forekomsten. På grunn av usikker utbredelse (overgang til morenemasser) er forekomsten registrert med stiplet omriss. Dette innebærer at det i området er sand og grus, med nøyaktig avgrensning og vurdering av massene er ikke foretatt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse