GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69233
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Klettsetra
(Sist oppdatert 20.jul.1989)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasseflate med ca. 10 meters høyde. Mektigheten på uttagbare masser er usikker, forekomsten er registrert med stiplet omriss. Forekomsten har ingen interesse annet enn til bruk på seterveger osv. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2008.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse