GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69235
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bratthøvollen
(Sist oppdatert 20.jul.1989)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av et eskersystem som strekker seg over flere kilometer gjennom Mosedalen. Mektigheten er stor i ryggformene, men massene er finkornige og består i det alt vesentligste av sand. Bruk av masser herfra er aktuelt kun for lokale formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2008.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse