GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75273
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sveen
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning avsatt som ei vifte ved munningen av Bjørnstadelva. Materialet består av sand med et grovt topplag. Statens vegvesen tok i sin tid ut masser her ved nybygging av riksveg 4. Massetaket er gjenfylt og utplanert. I dag er det et lite massetak ved et gammelt uthus. Forekomsten synes ikke å være aktuell for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse