GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75275
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Strandli-Sveavika
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette som består av grovt materiale med stein, blokk og grus. På grunn av arealbruken og beliggenheten er forekomsten ikke aktuell for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse