GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75277
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning hvor de mektigste delene ligger sør og nordvest for massetaket. Materialet består av ensgradert sand og noe grus og stein. Gjennomsnittlig mektighet 4-5 meter. Massene er best egnet som betongtilslag, men kan inneholde en del svake og skifrige bergartskorn. Det er ingen uttak fra forekomsten i dag.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse