GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75279
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vingrom elvevifte
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette med grove masser som grus og stein. Store deler av forekomsten er bebygd og det synes ikke aktuelt med større uttak fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse