GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75281
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rindal
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som en vifte ut gjennom dalen. i de sentrale deler består massene av 1-2 meter tykt lag med ensgradert siltig sand over sand og grus. Gjennomsnittlig mektighet er ca. 20 meter på volumberegnet areal. De perifere delene av avsetningen har mer usikker mektighet. Forekomsten er for en stor del oppdyrket og synes ikke aktuell for utnyttelse i dagens situasjon. Den kan imidlertid inneholde masser egnet for veg- og betongformål. Ved endring av arealbruk må det utføres nærmere undersøkelser for også å vurdere forekomstens betydning som ressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse