GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75283
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordsveen-syd
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som stedvis har morenepreg og er vanskelig å avgrense uten nøyaktig kartlegging. Det er ingen åpne snitt som sier noe om massenes beskaffenhet. Nærmere undersøkelser må gjennomføres for å bestemme massenes egenskaper til veg- og betongformål


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse