GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75291
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Volden
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som eskere og dalfyllinger og med elveavsetninger langs dalbunnen. Forekomsten har begrenset mektighet og varierende kornstørrelser. Den har ingen kommersiell interesse, men flere steder kan mindre mengder tas ut til lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse