GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75295
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringflata
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter flere mindre breelv- og elveavsetninger langs dalbunnen som er samlet i en forekomst med usikker avgrensing.
Mektighetene er begrenset og kornstørrelsen varierende. Forekomsten har kun interesse for mindre uttak til lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse