GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75297
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyre
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning spylt ut over underliggende morenemasser. Mektighet sentralt 0-2 meter. Flere rygger i sørvest og vest kan inneholde samme type materiale. Forekomsten er ikke interessant for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse