GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75299
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsheim-eskeren
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en esker hvor et snitt ved veien viser ensgradert sand. Trolig består hele ryggsystemet av samme materiale. I et lite massetak ved veien har materialet karakter som morene. Forekomsten inneholder ikke masser egnet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse